Motivasjon og karriere

Hero Image

Motivasjon og karriere

Mange utsettes for arbeidsrelatert stress som kan skyldes ulike stressorer som høyt arbeidspress, problemer i relasjoner med kollegaer og ledere, jobb-usikkerhet og mangel på kontroll. Vedvarende stress kan være skadelig for vår fysiske og psykiske helse.

Ved hjelp av psykologiske prinsipper kan du få et skreddersydd program tilpasset dine individuelle behov som hjelper deg med å identifisere stressorer, forbedre jobbtilfredshet, øke produktivitet og øke ditt velvære på og utenfor jobb.

Dersom du er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt på grunn av angst, søvnvansker eller depresjonstilstander vil behandlingen basere seg på etablerte psykoterapeutiske metoder og en arbeidsfokusert tilnærming. Behandlingen er tidsavgrenset og aktiv, øvelser kan foregå i timen eller som hjemmeoppgaver. Du vil også få opplæring om de psykiske symptomene og hva du kan gjøre for å forsøke å hindre at du blir syk på nytt. Du kan altså få hjelp om du strever i hverdagen eller bare er usikker på videre karrierevalg, ønsker endring eller kartlegging for å bli mer bevisst på dine ferdigheter, ressurser og kompetanse.

Ta kontakt

Metoden kan passe for deg som:

 • Opplever mistrivsel og stress
 • Har en angst- eller depresjonstilstand
 • Er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt
 • Skal bytte jobb eller komme tilbake i jobb
 • Vil fokusere på konkrete utfordringer i jobben
 • Ønsker å bli mer produktiv
 • Trenger inspirasjon og motivasjon
 • Vil bli bedre til å kommunisere og samarbeide
 • Trenger verktøy for å håndtere arbeidspress
 • Vil utvikle deg personlig og karrieremessig
 • Er usikker på hva du vil studere videre og ønsker råd ifht karrierevalg
 • Vil ha hjelp med å håndtere eksamensstress eller prokrastinering
Hero Image