Metoder

Metoder

 • Emosjonsfokusert terapi
 • Kognitiv terapi
 • Metakognitiv terapi
 • Mindfulnessbasert kognitiv terapi
Ta kontakt
Hero Image

Emosjonsfokusert terapi (EFT)

EFT er en terapiretning som bygger på forståelsen av følelsenes rolle i terapeutisk endring. I følge EFT er følelser nøkkelen til identitet og beslutningstaking.Metoden baserer seg på analyse av følelsenes betydning og bidrag i din opplevelse. EFT kan hjelpe deg med å bli mer bevisst på dine følelser, hjelpe deg med å bedre benytte informasjonen som adaptive følelser gir og gjøre deg bedre i stand til å håndtere og minske de negative effektene av maladaptive følelser. EFT gjør at du bedre vil forstå både dine egne emosjonelle responser og de til betydningsfulle mennesker i ditt liv. EFT er vanligvis en kortsiktig behandling og kan hjelpe deg med ulike utfordringer som angst, depresjon og lav selvfølelse. Metoden er evidensbasert, det vil si at den er bevist effektiv gjennom forskning.

Kognitiv atferdsterapi (KAT)

KAT er en populær og klassisk metode som hjelper deg med å forstå sammenhengen mellom tanker, følelser og atferd slik at du blir bedre på problemløsning. Det er en evidensbasert terapeutisk metode som i tillegg til å hjelpe deg med søvnvansker, angst og depresjon, er nyttig for deg som bare ønsker å lære å håndtere stressende situasjoner.Behandlingen er strukturert og løsningsfokusert og du lærer deg teknikker og strategier basert på en her- og nå- metode. Gjennom samarbeid med deg lager vi et KAT program som vil møte dine spesifikke behov med mål om å hjelpe deg med å forbedre ditt liv.

Metakognitiv terapi (MKT)

MKT er en form for kognitiv atferdsterapi som er basert på tanken om at psykologisk lidelse er basert på hvordan du reagerer på negative tanker og oppfatninger, heller enn på innholdet av selve tankene.Målet med MKT er å først oppdage hva du tenker om dine egne tanker og om hvordan din bevissthet fungerer, deretter å vise deg hvordan disse oppfatningene fører til uhensiktsmessige responser på tanker, som igjen forlenger eller forverrer symptomer. MKT vil hjelpe deg med å finne alternative måter å respondere på tanker på, slik at du oppnår symptomreduksjon. MKT er evidensbasert og benyttes i behandlingen av ulike tilstander som angst, tvangslidelse, og depresjon.

Mindfulnessbasert kognitiv terapi (MBKT)

MBKT er en type psykoterapi som kombinerer kognitiv terapi og mindfulness gjennom strategier som meditasjon. Mindfulness hjelper deg med å observere og identifisere dine tanker og følelser, mens kognitiv terapi lærer deg å avbryte automatiske tankeprosesser og å prosessere følelser på en sunn måte. Gjennom MBKT vil du bli mer bevisst på tanker, følelser og reaksjoner uten å bli overveldet av dem, lære deg å reagere på situasjoner på en mer avbalansert måte og bli mer vennlig mot deg selv. Metoden gjøres ofte i gruppeformat men benyttes også i individualterapi. MBKT kan hjelpe for deg som sliter med angst, depresjon, stress, emosjonell overspising, søvnvansker, smerte og hodepine som skyldes stress ellers spenning.

Metodene kan passe for deg som:

 • Opplever mistrivsel og stress
 • Har en angst- eller depresjonstilstand
 • Er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt
 • Skal bytte jobb eller komme tilbake i jobb
 • Vil fokusere på konkrete utfordringer i jobben
 • Ønsker å bli mer produktiv
 • Trenger inspirasjon og motivasjon
 • Vil bli bedre til å kommunisere og samarbeide
 • Trenger verktøy for å håndtere arbeidspress
 • Vil utvikle deg personlig og karrieremessig
 • Er usikker på hva du vil studere videre og ønsker råd ifht karrierevalg
 • Vil ha hjelp med å håndtere eksamensstress eller prokrastinering
Hero Image
Hero Image

Føler du at du ikke kommer videre? Livet ditt er for verdifullt til å ikke gjøre noe med det.

Alle er velkomne i samtaler og du kan komme om du bare har små problemer og ønsker en sparringspartner, eller om du sliter med noe mer vanskelig og vil ha hjelp med det. Jeg kommuniserer tydelig, møter deg med trygghet og åpenhet og er opptatt av at du skal oppnå de forandringene du ønsker.
Bestill time